На основу резултата испитивања хигијенске исправности воде за пиће са јавних чесама, од 11 узетих узорака, два узорка су исправна и безбедна за употребу, и то са чесама у Шумарицама и Теферичу. Узорци узети са чесама у Дивостину, на Бубњу, на Кошутњаку, у Белошевцу, Ждраљици, Каповцу, Петровцу, на Грујиној чесми и Букуровац нису исправни и безбедни за употребу. Узорковање је обављено 10. јула од стране надлежне установе, Института за јавно здравље.
О стању јавних чесми, али и води у градском водоводу у приградским насељима на коју се ових дана жале многи суграђани на друштвеним мрежама разговарали смо са др Небојшом Ранковићем директором Института за јавно здравље.