Доктрина вере унета у симовол вере: „Чекам васкрсење мртвих и живот будућег века.“