У данашњем издању питањем „Треба ли мене свет?“, што је последњи стих прве строфе песме „Шта ће“, отварамо хришћанске одговоре на исто питање савременог читаоца, посебно интензивирано у периоду пандемије коронавируса. Ово реторско питање води нас од Сократа до Дон Кихота, али и до Богородице…