На празник Свете Марије Магдалине, прњносимо Вам вести из Српске православне цркве: