У Крагујевцу су у суботу 7. маја представом „На рубу памети“ отворени 58 Сусрети професионалних позоришта Србије, изван Београда и Новог Сада. Ми ћемо чути поздравну реч директора Младена Кнежевића и Спасоја Ж.Миловановића, председника Заједнице професионалних позоришта Србије.

Младен Кнежевић:

Спасоје Ж. Миловановић: