Према Закону о државним и другим празницима у Републици Србији ове године Празник рада обележава се 1. и 2. маја, у складу са тим нерадни дани су:
• понедељак 02. мај 2022. године и
• уторак 03. мај 2022. године
За време празника Сектори у ЈКП Шумадија Крагујевац радиће по следећем распореду:

• Сектор нискоградње – неће радити
• Сектор чистоће – ради у складу са утврђеним планом и програмом
• Сектор зеленила – у понедељак 2. и уторак 3. маја 2022. године радиће Служба одржавања зелених површина
• Сектор паркинга – у време празника неће се вршити наплата паркирања на општим и посебним паркиралиштима, осим у Јавној гаражи у улици Кнеза Милоша која ради од 00 до 24 часа/365 дана годишње;
Служба за одношење и блокирање непрописно паркираних возила радиће у складу са потребама саобраћајне полиције и комуналне инспекције
• Сектор гробља – у понедељак 02. и уторак 03. маја 2022. године у периоду од 07:00 до 14:00 часова биће организовано дежурство шалтерских радника на Варошком и Бозман гробљу, радиће запослени на преузимању и спремању покојника, возачи и портири, а уколико буде заказаних сахрана и запослени на сахрањивању
• Сектор пијаца – током празника пијаце ће радити по уобичајеном радном времену
• Сектор јавног транспорта путника – у понедељак 02. и уторак 03. маја 2022. године у периоду од 07:00 до 15:00 радиће Служба корисничког сервиса и диспечери у Служби саобраћаја;
За време првомајских празника 01., 02. и 03. маја 2022. године возила јавног транспорта путника саобраћаће по реду вожње за недељу и државни празник;
За време трајања ђачког распуста, у периоду од 22. априла до 3. маја 2022. године, возила у приградском превозу саобраћаће по реду вожње за ђачки распуст.