О искључењима воде и струје у Крагујевцу и данас у рубрици Комунално ћоше: