Колика је сличност приче о жртвовању Исака као невиног јагњета и жртвовању Сина Божјег? Послушајте у новој лекцији „Жртвовање Исака почетак остваривања Цркве у историји“. Ова прича је основ за разумевање да се у Старом завету налазе многе праслике Новог завета.