Стручњаци, истраживачи и научници слажу се да је медицина на прагу револуције тврди Томас
Шулц у књизи Медицина будућности са поднасловом Како Силицијумска долина намерава да
уклони болести и продужи нам живот.
Он даље каже да је човечанство на путу ка једном технологизованом, подацима покретаном,
дигиталном свету здравства, с новим могућностима да се болести установе и лече лековима који
треба да донесу дужи, здравији живот.
Технички развој донео је нову еру у медицини тврди шеф истраживања у Мајкрософту. Већ
постоје целе банке података препуне генетских информација, милијарде и милијарде гигабајта
анализе ДНК, знања о нашем наследном материјалу. Настали су и нови мешовити облици научних
дисциплина као што су синтетичка биологија или био ИТ, чије знање непрестано расте и шири се и
развија у нове врсте терапија и лекова.
Значај података за здравство није упитан. Постоји све више база здравствених података. Да ли су
оне поуздане. Како се штите медиицнски подаци о личности. Да ли је дигитална медицина већ
освојила и наше крајеве.
На ова питања данас одговара др Сања Коцић редовни професор Факултета медицинских наука у
Крагујевцу и начелник Центра за биостатистику и информатику у здравству, Института за јавно
здравље Крагујевац.