Привремена измена режима саобраћаја од 24. до 28. јуна у улицама Стадионска и Крагујевачког
октобра
Због одржавања манифестације ''Отворени дан'' у организацији Министарства одбране и Војске
Србије у понедељак, 28. јуна на простору између стадиона „Чика Дача“ и Музеја „21. октобар“,
Градска управа за развој, Секретаријат за комуналне послове, Одељење за одржавање путева и
регулацију саобраћаја уводи привремени режим саобраћаја у улицама Стадионска и Крагујевачког
октобра ( од Рудничке до Музеја 21. октобар) и то:
забрањује се саобраћај за сва моторна возила и паркирање у Улици Стадионска од четвртка 24. јуна
од 07:00 сати до понедељка 28. јуна до 20:00 сати.
У Улици Крагујевачког октобра забрањује се саобраћај за сва моторна возила и паркирање од
недеље 27. јуна од 15: 00 сати до понедељка 28. јуна до 20:00 сати