Искључења воде и струје и нове платформе за успоравање саобраћаја: