У данашњој „Читаоници“ читамо и приближавамо вам књигу „Књиженствени град – конституисање женског канона у српској прози 1990-2010“ др Татјане Јовановић, професора српског језика и књижевности у Првој крагујевачкој гимназији. Ова књига проистекла је из докторске дисертације под менторством проф.др Драгана Бошковића, а одбрањена је 2016. год. на Филолошко – уметничком факултету у Крагујевцу. Предмет интересовања др Јовановић су родне студије и женско ауторство.
У разговору са Татјаном сазнајемо како је дошло до тога да између основних и докторских студија направи паузу и докторира са 50 година, шта је открила на докторским студијама, зашто је глас истине – глас мушкарца, каква је то неисправна жена и зашто је женина жеља табу.