СВЕТО МЕСТО – Манастир Витовница у Браничеву

У данашњој рубрици „Свето место” говоримо о Манстиру Витовница у Браничевској епархији у близини Петровца на Млави.

Емисије

Prodajni centar