Влада Швајцарске подржава јачање родне равноправности у 28 градова и општина у Србији

Програм Swiss PRO је у оквиру јавног позива „Да равноправност постане стварност“ подржао 28 локалних самоуправа да реализују пројекте који имају за циљ оснаживање механизама за родну равноправност. Директну корист од ових пројеката ће имати више од 5.000 грађанки и грађана.

Уз подршку Владе Швајцарске вредну више од 90.000 евра и допринос локалних самоуправа у износу од 25.000 евра биће реализоване активности које доприносе повећању учешћа жена у процесу доношења одлука, унапређењу положаја жена у локалној заједници, нарочито жена на селу и припадница рањивих група, као и економском оснаживању, здрављу жена и борби против родно заснованог насиља. Пројекти су усмерени и на промоцију Европске повеље о родној равноправности на локалном нивоу, као и на унапређење компетенција локалних механизама.

Подршку за јачање родне равноправности добио је и град Крагујевац. О крагујевачком пројекту, учесницима, времену реализовања, користи за град, али и на питање „Шта то грађани и грађанке у овом тренутку прво потребују?“, говоримо са Маидом Касумовић, службеницом за добро управљање и родну равноправност у програму Swiss PRO: