Више пута цитран у овој емисији, др Миша Ракоција, на овогодишњем научном скупу „Ниш и Византија“, са темом „Похвала истини- васкрс Византије“, излагао је рад на тему ИЗУЧАВАЊЕ ВИЗАНТИЈСКИХ И ПОСТВИЗАНТИЈСКИХ ЦРКАВА ГРАДА НИША. Поред његовог излагања, у данашњем издању, слушате и излагање и Милоша Мишковића, на тему ПРАВОСЛАВНИ ПОГЛЕД НА АДОПЦИОНИЗАМ У ПРЕПИСЦИ АЛКУИНА СА ФЕЛИКСОМ ИЗ УРГЕЛА И ЕЛИПАНДОМ ИЗ ТОЛЕДА.