Чланице Медијског склоништа упутиле су предлог Граду Крагујевцу за измену нацрта буџета Крагујевца за 2021. годину и то у делу који се односи на суфинансирање медија. У предлогу се каже:

Поштовани,

Обраћамо вам се са предлогом да измените нацрт Одлуке о буџету града за 2021. на Разделу 9 Градска управа за друштвене делатности и послове са грађанима, глава 1201, функција 830, програмска активност / пројекат Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања и то тако да уместо 3.000.000,00 динара за овај трошак доделите исти износ средстава као и у буџету за 2020, односно 10.000.000,00 динара.
Подсећамо да је према Закону о локалној самоуправи, као и Закону о јавном информисању и медијима, град Крагујевац дужан да штити јавни интерес у информисању суфинансирањем пројеката производње медијских садржаја који се тичу добробити целе заједнице.
Сматрамо да при одређивању износа за суфинансирање медијских садржаја треба узети у обзир и величину и значај нашег града, као и број потенцијалних корисника ових средстава. Само у Крагујевцу у Регистру медија који води Агенција за привредне регистре уписано је више од 30 субјеката, а право да учествују на конкурсу имају и медији из целе Србије чији садржаји су доступни грађанима и грађанкама Крагујевца. Као одредница би могла да послуже издвајања која су овој години имали поједини градови и општине – град Београд је у 2020. за медијски конкурс определио 85 милиона динара, Ниш је издвојио 89 милиона, Нови Пазар 64.1 милион, а Панчево 40 милиона, док је неразвијена општина Рековац медијима доделила укупно 2.8 милиона динара. Тим новцем, ове локалне самоуправе су на јавним конкурсима подржале различите пројекте више десетина медија и других правних лица регистрованих за производњу медијског садржаја.
Подсећамо да Град Крагујевац од усвајања Закона о јавном информисању и медијима, у августу 2014. године, никада није реализовао конкурс за суфинансирање медијских пројеката од јавног интереса, што значи да локални медији пуних шест година уопште нису користили буџетска средства за производњу медијских садржаја. У истом периоду, за редовно функционисање Радио-телевизије Крагујевац издвојено је пар стотина милиона динара новца свих грађана.
Треба имати у виду да локална самоуправа према Закону о јавном информисању и медијима има обавезу да подстиче разноврсност медијских садржаја, слободу изражавања идеја и мишљења, слободан развој независних и професионалних медија, и тако доприноси задовољавању потреба грађана за информацијама и садржајима из свих области живота, без дискриминације. То значи да би путем конкурса требало да настоји да распореди буџетска средства на што више медија, примерено буџетима предложених пројеката.
Економска криза и споро пуњење буџета не би требало да буду оправдање да град Крагујевац за остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања издвоји средства као једна мала и неразвијена општина, пошто је реч о изузетно важној друштвеној делатности. Само када су грађани упућени у питања од јавног значаја, они су у могућности да донесу информисане одлуке од важности за њихов живот, а услов за то је да добију све потребне информације које ће им помоћи да одлуче на најбољи начин.

У Крагујевцу, 02.12.2020.

Предлагач неформална група Медијско склониште Крагујевац:
Удружење Рес Публика
Јавност доо – Крагујевачке новине
Интернет портал Глас Шумадије
Радио Златоусти
Агенција “Из главе”