Сузана Еленис је остварила жељу многих младих људи. Направила је успешан и то медијски бизнис у иностранству конкретно у Москви. Данас живи на релации Москва – Београд – Баточина (где су њени корени). У центар свега што ради ставља Бога.