Тамо где радим требало би ваљда и да живим, каже наша данашња саговорница проф. др Снежана Пешић, гостећи нас у свом кабинету на Природно-математичком факултету у Крагујевцу. Сматра да је говорити о себи незахвално јер наш его и наша себичност нам дају једну слику о себи самом, а како нас други виде, тврди, немамо појма. Најлакше јој је да о себи каже биографске податке: Професор је на Институту за биологију и екологију.Бави се екологијом и биогеографијом у наставном смислу, а у научно-истраживачком смислу је ентомолог, односно бави се инскетима. Љубав према природи је држи и нада се да је у то укључена и љубав према људима.