Искључење струје и воде.

Хаваријска искључења на дан 28.09.2020.

Ердеч, ул. Десе Милосављевић ( од 22:40 до 10:00 часова ), улична линија.
Станово, ул. Левачког Одреда 28А ( од 10:00 до 12:00 часова ), улична линија.
Багремар, ул. Палилулска 15 ( од 12:00 до 14:00 часова ), поправка прикључка.
Пчелице, ул. Браће Петровић 100 ( од 14:00 до 16:00 часова ), улична линија.
Центар, ул. Краља Петра I – ФОНТАНА ( од 10:00 до 13:00 часова ), поправка прикључка.
Бресница, ул. Руђера Бошковића 7 ( од 10:00 до 12:00 часова ), прикључак.
Бресница, ул. Отона Жупанчића 17 ( од 12:00 до 14:00 часова ), прикључак.
Бресница, угао Бреснички До и Живка Топаловића ( од 14:00 до 16:00 часова ), хидрант.