КОМУНАЛНО ЋОШЕ – 12. јун 2020. године

У данашњој рубрици „Комунално ћоше” извештавамо вас о најављеним искључењима струје, хаваријским воде, асфалтирању улица у Вимноградима и инспекцији хране не Пијаци „Аеродром”.

Емисије

Prodajni centar