У другом издању емисије Образ просвете, о значају предшколског образовања и васпитања у целокупном систему образовања, односно о значају рада у предшколском узрасту са дететом за његово даље образовање, говори доц. др Јелена Спасић, са Факултета педагошких наука Универзитета у Крагујевцу. С обзиром на то да предаје Методику развоја говора и Језичке игре у говорном развоју, говориле смо о начину на који васпитач ради на развоју подвештина за почетно читање и писање, као и низу лингвистичких предуслова за развој ових вештина. У данашњем издању чућете и на који начин су васпитачи на истом циљу радили током пандемије Коронавируса, али и на који начин су се током пандемије Ковид-19 образовали будући васпитачи, те каква је будућност дигиталног образовања из праксе рада са студентима.