КОМУНАЛНО ЋОШЕ – 22. мај 2020. године

У нашој сталној рубрици „Комунално ћоше” обавештавамо вас о најављеним искључењима струје, акцији преузимања и откупа електронског отпада ЈКП „Шумадија” и могућностима репрограма дуга у Јавном стамбеном предузећу Крагујевац.

Емисије

Prodajni centar