САВРЕМЕНА ЧИТАЊА ВЕЛИКОГ ИНКИВИЗИТОРА – „Стварност ђавола код Достојевског“ – проф. др Слободан Марковић

Предавање проф. др Слободана Марковића са Факултета политичких наука у Београду, последње је предавање у серијалу „Савремена читања Великог Инкивзитора“ у којем смо вам доносили излагања са Конференције одржане у Београду 4. децембра 2019, у организацији Института за студије културе и хришћанства, Дома омладине из Београда и Народне библиотеке Србије. У последњем предавању се излаже место тумачења значаја и улоге ђавола у причи о великом инквизитору и уопште у делу Фјодора Достојевског. У историји идеје ђавола од антике до XX века дело Достојевског заузума посебно место. Сумња у постојање ђавола довела је у XIX столећу, које се може назвати веком оптимизма, до сумње и у само постојање зла. Достојевски обнавља ово питање на начин који је имао утицаја на целокупну потоњу дебату у европској мисли о природи зла.

Емисије

Prodajni centar