САВРЕМЕНА ЧИТАЊА ВЕЛИКОГ ИНКВИЗИТОРА – Легенда о Великом Инквизитору и савремени мит о срећи др Неде Андрић и „Лакан читалац Достојевског“ др Нине Крајник

У новој емисији доносимо вам предавање проф. др Неде Андрић са Филолошког факултета Универзитетa Црне Горе из Никшића на тему „Легенда о Великом Инквизитору и савремени мит о срећи“ као и предавање др Нине Крајик из
Словеначког друштва за Лакановску психоанализу из Љубљане на тему „Лакан, читалац Достојевског“.

У нашем излагању анализираћемо два концепта среће, један који је изложен у Поеми о Великом Инквизитору, а који је подударан са савременом концепцијом среће и њене митологизације на који, између осталих, указује и Умберто Галимберти. Други појам среће, инкомпатибилан овој концепцији јесте – новозавјетни, каже проф. др Неда Андрић.

„Ако Бога нема, све је дозвољено“, говори нам Достојевски у централном делу Браће Карамазових. Дозвола слободе која се отвара је без сумње једно од најјачих филозофских ставова. Међутим ако Бога нема, онда није све дозвољено, проширује француски психоаналитичар и психијатар Жак Лакан, него обрнуто: „Ништа није дозвољено“ сматра др Нина Крајник.

Емисије

Prodajni centar