САВРЕМЕНА ЧИТАЊА ВЕЛИКОГ ИНКВИЗИТОРА – „Путеви слободе“ др Новака Малешевића и „Тумачење Великог Инквизитора у делу Николе Милошевића“ др Кристијана Олаха

У каквој вези су норма и слобода и доводи ли у питање Велики инкивизитор ову тему. О томе се говори у предавању „Велики инквизитор – путеви слободе“ који је на конференцији „Савремена читања Великог инквизитора“ одржао др Новак Малешевић са Института за књижевност и уметност из Београда. Друга тема данашње емисије зове се „Тумачење Великог Инквизитора у делу Николе Милошевића“. Тврди се да је Никола Милошевић променио начин гледања на Достојевског код наших читалаца, а такође да је доста анализирао руску философску мисао и то како је она гледала на расправу у „Великом Инквизитору“. За Николу Милошевића љубав и милосрђе су изнад слободе, а у овом одељку књиге „Браћа Карамазови“ види смело два Христа.

Емисије

Prodajni centar