ГОСТОПРИМНИЦА- АНА РАДОЈЕВИЋ, О ПОРТАЛУ ОТВОРЕНИХ ПОДАТАКА

Крагујевац је једини град у Србији који има свој портал отворених података, на коме су представљени подаци о потрошњи енергије у јавним зградама.Пројекат „Портал отворених података“ (https://www.data.kragujevac.rs/) подржан је из фондова Велике Британије.
Ана Радојевић, енергетски менаџер Града Крагујевца, објаснила је у данашњој Гостопримници шта су отворени подаци и на који начин транспарентност ових података може служити Крагујевчанима.

Емисије

Prodajni centar