КОМУНАЛНО ЋОШЕ – 6. фебруар 2020. године

У данашњој рубрици „Комунално ћоше” обавештавамо вас о најављеним искључењима струје, хаваријским искључењима воде, хаварији на топловоду у Улици Кнеза Милоша и рециклажним острвима ЈКП Шумадија.

Емисије

Prodajni centar