Свима који се баве теологијом познато је да једна од књига Старог завета, тачније Четврта књига Мојсијева носи назив Бројеви. Не само због бројева наведених у овој књизи, него и због многих других бројева који се помињу у Светом Писму има хришћанских конфесија које верују да бројеви наведени у Библији имају дубље пророчко или духовно значење. Да ли је то довољна и добра основа да се у настави повежу математика и теологија? У којој мери је математика мистична наука? Да ли религијски системи садрже у себи математички апарат, то јест математику.

Ово су нека од питања које смо поставили др Радојку Дамјановићу, профсору математике, истовремено доктору педагошких наука у нашој другој емисији посвећеној теми Корелације у образовању, овог пута између верске наставе и математике.