Влада Србије усвојила је недавно Предлог закона о агенцијском запошљавању који има за циљ да се уреди ова област и максимално заштите такозвани агенцијски запослени.
Предлогом закона предвиђено је да ће запосленима бити обезбеђена једнака зарада и други услови рада (радно време, одсуства, одмори), безбедност и здравље на раду, као и други услови који се примењују на запослене које непосредно запошљава послодавац.
Пак, сви синдикати на територији Србије сматрају да оваквим запошљавањем како се код нас у жаргону каже „на лизинг” држава брише сва права радника.
Овако радно ангажована лица преко агенције за запошљавање, по њима, су у својеврсном дискриминисаном положају у односу на запослене код послодавца корисника. Тако се долази до ситуације да уступљени радници немају одговарајућа права која проистичу из радног односа као што их имају запослени код истог послодавца. О мањкавостима овог предлога, који ће, изгледа највероватније бити изгласан разговарамо у данашњој емсији „Данас актуелно” са Југославом Ристићем, председником крагујевачког огранка Савеза самосталних синдиката.