КОМУНАЛНО ЋОШЕ – 14. август 2019. године

У данашњој рубрици „Комунално ћоше” обавештавамо вас о најављеним искључењима струје, хаваријским искључењима воде и радовима на путној инфраструкктури у околини Крагујевца.

Емисије

Prodajni centar