Религиозност представља однос човека и Бога. Но данас, готово нужно подразумева и повезаност са неком верском традицијом или институцијом и читав низ чинова од којих неки и политички утичу на заједницу и у људима који нису верујући изазива стрепњу. Да ли је религиозност друштвена вредност или друштвена опасност једно је од питања које смо поставили нашем госту ђакону Здравку Јовановићу доктору теолошких наука.