ГОСТОПРИМНИЦА – Јавност рада предузећа у власништву државе и градова

Транспарентност Србија организовала је у петак, 19. априла у Хотелу „Зеленгора” округли сто на тему „Јавност рада предузећа у власништву државе и градова”.
На скупу се расправљало о следећим темама:
– Које су кључне новине у нацрту измена и допуна Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, а који су главни проблеми у примени тог закона;
– Како предузећа у власништву државе, градова и општина морају да обезбеде јавност свог рада и колико они поштују те законске обавезе;
– Какве ефекте би имало намеравано укидање могућности да грађани траже информације од дела предузећа у власништву државе, која предузећа би била изузета и на који начин грађани и медији могу утицати на то да се њихова права не умање.
Уводна излагања на скупу су изнели Немања Ненадић, програмски директор Транспарентности Србија и
Родољуб Шабић, адвокат из Београда, од 2004. и 2018. године Повереник за информације од јавног значаја и за заштиту података о личности, по којем би овај закон ако се донесе био ветар у леђа нарастајућој корупцији.

Емисије

Prodajni centar