Солидарност, према једној од дефиниција, означава међусобну обавезу заузимања човека за човека, при чему се та обавеза може односити да однос између људи, однос између различитих заједница и однос између људи и заједница. Тврди се да је солидарност морални појам и кључни појам солидарног друштвеног концепта. Солидарност је дакле и лична морална обавеза и један друштвени концепт који се заговара на више различитих начина. Како је намера наше емисије Уподобљавање да говори о оним вредностима које доприносе нормализацији друштва, односно стварању здравог друштва ми смо и одабрали тему солидарности, као веома важну тему о којој треба да буде више приче у јавности.
Зато смо у госте позвали Љиљану Станковић, социолошкињу са којом ћемо у наредном сату разговарати о овој теми.