Експлозија технологије, нерационална употреба хемијских средстава, индустријски развој који се стално проширује, склонос т ка претераној потрошњи, стварање мегаполиса и концентрисање великих група становиништа у њима, претерана употреба моторних возила и друго… све су то чиниоци који су допринели настанку бројних еколошких проблема. Подразумева се да човек не може да укине савремену стварност у којој живи, нити може да се врати уназад, али је потребно да се суочи са еколошким проблемима, да схвати да је неопходно да их решава и да ствара нове вредности с циљем да се промени став већине људи и оформе нове праксе. Стога је важно да се ради на јачању еколошке свести сваког човека. О томе ћемо данас разговарати у емисији „Уподобљавање“ са професором екологије Миланом Габарићем.