Жена се не рађа, жена се постаје записала је још давне 1949. године Симон де Бовоар у својој познатој књизи „Други пол“, супростављајући се тиме мишљењу, који неки приписују Фројду, да је „анатомија судбина“. Правили разлику између биолошког пола и друштвеног пола (рода) или не, у стварању функционалног, модерног друштва и здравог друштва, како би га назвао социолог Ерих Фром, данас не можемо да заобиђемо преиспитивање негативиних стереотипа о женама и потребу за деконструкцијом тих стереотипа. Стицајем срећних околности, наша нова емисија Уподобљавања премијерно се емитује баш 8. марта, на Међународни дан жена, па ето и добре пригоде, да се говори о овој теми. Наша данашња саговорница је социолошкиња Лела Вујошевић.