Аутори Оксфордског речника на крају сваке календарске године представе реч која је по њима обележила етос, расположење, преокупације те године. Прошле 2018. године то је била реч токсично. Реч је изабрана не само због тога што је за 45 одсто повећана веб-претрага за њом на сајту овог речника, него првенствено због разноврсности контекста у којима се појављивала. Ако је некада ова реч означавала углавном само неку материју која је отровна, данас се њена употреба увећала барем десет пута и метафоричком употребом пренела у различите контексте који су почели да означавају „отровне” ствари, појмове, појаве и ситуације, па и делатности. Метафоричка употреба ове речи постоји у психологији где описује углавном токсичне односе и то како у приватним животима, тако и у друштву, у политици, економији, култури…
Како се емисија Уподобљавање бави супротним процесима од оних који нас трују, тема прве емисије је детоксикација, а наш гост саговорник је психолог Иван Недељковић.