Композитор и академик Светислав Божић је аутор преко 220 композиција и 14 књига. Он се сматра и националним мислиоцем, а свој музички опус градио је надградњом православне музичке традиције.