Преглед искључења електричне енергије због планираних радова, хаваријских искључења воде и обавештење о репрограму дуговања за воду.