У данашњој емисији којом обнављамо сећање на наше музичко наслеђе данас се подсећамо на аутора најпознатијег српског балета „Охридске легенде“ који се још сматра српским „Лабудовим језером“. Реч је о композитору Стевану Христићу.