Članaka u kategoriji Корелација

КОРЕЛАЦИЈА – Верска настава и настава Српског језика и књижевности

Појам „корелација” у наставној терминологији има неколико значења. Најшире и најопштије значење корелације односи се на узајамност, повезаност или зависност. Дубљи смисао корелација назире се у повезаности образовно-васпитног процеса у хармоничну целину. О могућности повезивања Верске наставе и наставе Српског језика и књижевности разговарали смо са професорком Маријом Прокић из Друге крагујевачке гимназије.
Емисију суфинансирало средствима Републичког буџета Министарство правде – Управа за сарадњу са црквама и верским заједницама.

Емисије

Prodajni centar