Članaka u kategoriji Комунално ћоше

КОМУНАЛНО ЋОШЕ – 15. новембар 2017. године

У данашњој рубрици „Комунално ћоше” информишемо вас о најављеним искључењима струје, најављеним и хаваријским искључењима воде, квалитету воде и ваздуха у Крагујевцу као и стању на путевима.

КОМУНАЛНО ЋОШЕ – 14. новембар 2017. године

У данашњој рубрици „Комунално ћоше” обавештавамо вас о најављеним искључењима струје, хаварјиским искључењима воде и привременом режиму саобраћаја у Улици војводе Путника до 16. новембра.

КОМУНАЛНО ЋОШЕ – 10. новембар 2017. године

У данашњој рубрици „Комунално ћоше” најављујемо вам искључења струје и воде (најављена и хаваријска) и обавештавамо вас о јучерашњој одлуци Градског већа о одржавању градских улица и других јавних површина и термину полагања испита за обављање такси превоза.

КОМУНАЛНО ЋОШЕ – 8. новембар 2017. године

У данашњој рубрици „Комунално ћоше” информишемо вас о најављеним искључењима струје, привременом одлагању (по одлуци Градског већа од 7. новембра) неопасног отпада из „Енергетике” на депонију ЈКП „Чистоћа” и Јавној презентацији Урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбено-пословног објекта у улици Вука Караџића бр. 4 у просторијама Градске управе за просторно планирање, урбанизам, изградњу и заштиту животне средине, Одељење за просторно планирање и заштиту животне средине, (зграда Града Крагујевца V спрат) свакога дана у периоду од 10 – 14 часова од 7. до 13 новембра.

КОМУНАЛНО ЋОШЕ – 3. новембар 2017. године

У данашњој рубрици „Комунално ћоше” обавештавамо вас о најављеним искључењима струје, хаваријксим искључењима воде, о обрачунавању цене грејања „Енергетике” д.о.о. по квадратном, а не кубном метру, почетку рада нове дигиталне радио мреже за координацију рада градских служби, јавно – комуналних предузећа и Службе хитне медицинске помоћи за реаговање у ванредним ситуацијамаи обавезног коришћења зимске опреме на аутомобилима.

КОМУНАЛНО ЋОШЕ – 2. новембар 2017. године

У данашњој рубрици „Комунално ћоше” обавештавамо вас о најављеним искључењима струје и воде и обавезном коришћењу зимске опреме на аутомобилима.

КОМУНАЛНО ЋОШЕ – 1. новембар 2017. године

У данашњој рубрици „Комунално ћоше” обавештавамо вас о најављеним искључењима струје и хаваријским искључењима воде, као и опомињемо да су од данас, па до 1. априла 2018. године, обавезне зимске гуме.

КОМУНАЛНО ЋОШЕ – 30. октобар 2017. године

У данашњој рубрици „Комунално ћоше” обавештавамо вас о најављеним искључењима струје, хаваријским искључењима воде и приближавању рока за почетак коришћења зимских аутомобилских гума.