Преглед искључења електричне енергије због планираних радова и обавештење о хаваријским искључењима воде.