КОМУНАЛНО ЋОШЕ – 31. август 2017. године

У данашњем „Комуналном ћошету” информишемо вас о искључењима струје и воде.