Тема, или „дилема” данашње рубрике „Дуел” је да ли је боље студирати приватни, или, како се то код нас каже „државни факултет”. Саговорници у данашњем „Дуелу” су Марта Васиљевић са Универзитета „Мегатренд” и Ђорђе Поповић, са Медицинског факултета крагујевачког Универзитета,