„Песници су се интересовали за човека усмереног ка историји, ка потврђивању националног идентитета и проналажењу смисла људског битисања у космичком поретку. Њихови текстови пружају могућност за сагледавање аспеката хришћанске духовности, развоја религиозних мотива и њихових кретања ка Библији, одступања од Библије и кретања ка античким космогонијама.”, пише у дисертацији „Аспекти хришћанске духовности у поезији српског романтизма“ доц. др Валентина Златановић Марковић.

Ђурину духовност доц. др Валентина Златановић Марковић наводи кроз речи Ранка Поповића „БОГОБОРАЦ У БОГОЧЕЗНУЋУ“. А даље у тексту пише: „Чежњу за Богом преиначио је у потребу за боемским животом, друштвом и стваралачком инспирацијом. Да ли је позив био претежак и искушења јака за његову рањиву душу?“
Често саговорници и слушаоци ове емисије постављају питање: „Откуда Ђура на таласима црквеног радија?“ Одговор на ова питања потражите у садржају данашњег издања: