У уторак 14. септембра 2021. год. у сали Епархијског центра, одржано је предавање под називом: „Апокалипса, теопоетика и књижевност“, предавање је одржао Господин Ђорђе Ђурђевић, научни истраживач и студент докторских студија на Филолошко – уметничком факултету у Крагујевцу.
Предавање је осветлило перспективе теопоетичког разумевања апокалипсе у савременој српској поезији. У оквиру предавања представљен је статус теологије у контексту књижевних истраживања, показано је како се теологија и поетика сједињују у теопоетику, као и то како се апокалиптика и песништво сусрећу у поетској апокалипси. Апокалиптично осећање означено је као противречје између силе која прикрива биће и силе која објављује биће.